Isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemine

Ostja annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks (nimi, telefoninumber, e-posti aadress).

Müüja säilitab Ostja kohta ostude sooritamise käigus sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Ostjale saatmiseks, edastatakse logistikateenust osutavale ettevõttele.

Andmeside Ostja ja pankade vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Ostjale kauba pakkumiseks.

Ostjal on õigus keelduda oma andmete säilitamisest Müüja kliendiregistris. Kliendiregistrist andmete kustutamise soovist teavitada Müüjat info@farmakon.ee või müügipakkumise saamisel klikates lingil “loobu uudiskirjadest”